Stort missnöje med bredband

Många av Gotlands Energiverks bredbandskunder irriteras över att det är svårt att logga in och att anslutningen går mycket trögt.

Konsumentvägledningen på Gotland har fått in många klagomål och Geab har beslutat bjuda kunderna på en månadsavgift som kompensation.

Enligt Jörgen Johansson som är affärsområdesansvarig för bredband på Geab, beror problemen på att den centrala utrustning som beställts inte fungerat så bra som utlovats.

Han säger att bredbandet ska fungera bra från början av december när utrustningen har bytts ut.