Stor flygräddningsövning på Gotland

En omfattande flygräddningsövning genomförs under två dagar på Gotland.
Det är framförallt sökande till havs under svåra förhållanden som flygräddningen vill öva.

I övningen ingår Norrlandsflyg, Försvaret, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och polisen på ön.

Enligt räddningsledningen finns ett mycket stort behov att höja kompetensen för att klara avancerad sjöräddning under svåra förhållanden.

Övningen pågår under två dagar och kommer att utföras vid Tofta skjutfält.