Nytt förslag kan rädda officersjobb

Många av de officerare som hotas med uppsägning, skulle kunna behålla sina jobb inom försvaret. De fackliga organisationerna har föreslagit att alla som är över 55 år ska ges möjlighet att få sluta i förtid och behålla 65 procent av lönen.

Officersförbundet tror att så många som 600 officerare över 55 år skulle kunna nappa på erbjudandet och därmed ge möjlighet för yngre officerare att bli kvar inom försvaret.

Enligt Karl-Johan Boberg vid Officersförbundet på Gotland har reaktionerna på förslaget varit blandade på P 18.

En del är tveksamma om 65 procent av lönen kommer att räcka. Men det kan också ge möjlighet för dem som slutar att bli kvar på Gotland och slippa pendla till fastlandet.