Delade meningar om oljeutsläppet

På tisdagsförmiddagen inleddes häktningsförhandlingar vid Gotlands tingsrätt med befälhavaren och maskinchefen på den cypern-registerade båt som misstänks ha släppt ut minst 6 000 liter olja öster om Gotland.

De misstänkta nekar till anklagelserna om miljöbrott. De hävdar istället att andra större tankfartyg som passerat i området och kan vara skyldiga till oljeutsläppet.

Åklagaren, i sin tur, hävdar att kustbevakningen faktiskt har sett att fartyget släppte ut oljan.

Det blir nu tingsrätten som får avgöra om männen ska släppas på fri fot i väntan på åtal, eller om de ska häktas.