P 18 IK kan bli av med fotbollsplaner

Idrottsklubben P 18 IK i Visby oroas över att nedläggningen av regementet kan medföra att fotbollsplaner och andra anläggningar kommer att försvinna.

P 18 har närmare 500 aktiva medlemmar och har en omfattande idrottsverkesamhet med bland annat ett fotbollslag i division 2.

Samarbetet med militären gör det möjligt att utnytta Wisborgsvallen med två fullstora och tre mindre fotbollsplaner. Dessutom utnyttjas Ex-huset och ett motionsspår används flitigt av allmänheten.

Redan idag är det brist på planer och hallar och skulle P 18 tvingas ha hela sin verksamhet i kommunens nuvarande anläggningar skulle det bli kaos, och många ungdomar skulle tvingas avstå från sitt idrottande, påpekar klubben för kommunen och länsstyrelsen.