Faktab får rätt hos Länsstyrelsen

Bygget av en lagerbyggnad och ombyggnaden av ett bostadshus till lager och kontor för Faktab Finans, har överklagats av Bostadsrättsföreningen Kilen på Mellangatan i Visby.


Föreningen vill inte stoppa själva bygget, men vill ha några ändringar så att utformningen upplevs som funktionell och rimlig.

Men länsstyrelsen tycker inte att byggnaden kommer att avvika särskilt mycket från övriga byggnader i området eller orsaka betydande olägenheter för grannarna, och avslår därför överklagandet.