Hus byggs på kuststräcka i Västergarn

2:12 min

Trots att regionen i många år sagt nej till nya hus, i ett strandnära område söder om Tofta, så byggs en gammal bod där nu om till bostadshus på nära 120 kvadratmeter. Och det är inget svartbygge, utan ägaren har alla papper i ordning. Byggnadsnämnden ordförande Bo Björkman säger att det är mycket olyckligt att bygglov beviljats. 

Många i Västergarn har höjt ögonbrynen när de sett det nya huset. I slutet av 80-talet var det ännu en racklig liten lada. Senare har det byggts om till fritidshus och nu håller det på att byggas till och kommer att omfatta nära 120 kvadrat. Det på ett område där både stadsarkitektkontoret och länsmuseet sagt att det inte ska byggas något för det är ett av de få orörda kustavsnitten mellan Klintehmn och Visby där man har fri sikt över havet.

- Det är oerhört olyckligt, säger byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman (S), om bygget, utan störande inslag.

När bygglov först beviljades för ett stall 2003 så sade byggnadsnämnden först nej, men såvarande ägaren till fastigheten överklagade och fick rätt hos länsstyrelsen.

Men finns det då inte risk för att andra markägare i området också kommer att vilja bygga här?

- De är väldigt medvetna om att det gäller i princip förbud mot att bygga här, säger Bo Björkman.

Det är inte första gången som Bo Björkman haft anledning att beklaga ett bygglov som han uppfattar som olyckligt. På Visborgsgatan i Visby har ombyggnaden av ett flerfamiljshus lett till överklaganden och risk för skadestånd för byggnadsnämnden, sedan en tjänsteman fattat ett beslut.