Spontanpark på A7 i Visby

Rektorn för Alléskolan i Visby, Örjan Grimlund, vill förvandla ett grönområde på A7-området till så kallad spontanidrottspark. En plats för vila och möten, men också för lek och aktiviteter.

Idag träffas boende och representanter för skolan till en idéträff för att diskutera hur planerna med parken kan gå vidare.

Med på mötet finns då också landskapsarkitekt Frida Tollerz, som visar hur hon tänkt att parken kan komma att se ut.