Högskolan skriver kontrakt med Byggnadshyttan

Nu ska Högskolan på Gotland öka samarbetet med Byggnadshyttan. Det handlar om att förstärka högskolans profilering mot kulturvård, historiska byggnader och inomhusklimat.

Samarbetet har pågått en längre tid, men nu skriver man kontrakt om det för att högskolestudenter lättare ska kunna göra examensarbete eller projektarbeten hos Byggnadshyttan.

Genom samarbetet förstärks kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, och studenterna kan få en uppfattning om vad de kan arbeta med efter avslutade studier.

Det blir nu också lättare för hyttans personal att komma till högskolan och hålla föreläsningar. Och de kan också driva gemensamma projekt.

Enligt Richard Elgán som är samverkansansvarig vid Högskolan på Gotland arbetar de för att fördjupa och förstärka samarbeten på liknande sätt även inom andra områden med andra motparter.