Gotlands tingsrätt

Samhällstjänst för Jeannie Saunders

4:25 min

Villkorlig dom med 120 timmars samhällstjänst - det blev Gotlands tingsrätts dom mot Visby Ladies basketspelare Jeannie Saunders, som döms för misshandel.

Tingsrätten konstaterar att det finns inget som tyder på att den man som Saunders anklagades för att ha misshandlat skulle uppträtt aggressivt mot henne, däremot var han så berusad att han hade svårt att gå och tala.

Om tingsrätten skulle dömt Saunders till fängelse skulle hon fått fyra månader - men rätten anser att det finns inget som tyder på att hon skulle begå nya brott.

Eftersom hon är frisk, hade jobb och fast inkomst när brottet begicks så är det lämpligt med samhällstjänst.

I det här fallet kompliceras situationen av att Saunders numera har ganska svag anknytning till Sverige. Men hon bor hos en vän.