Nyregistreringen av bilar gick upp

Under årets tre första månader - januari till mars - nyregistrerades 257 personbilar här på Gotland, det är en ökning med 9,4 procent jämfört med samma period förra året.

Andelen miljöbilar uppgick till 49 procent, det kan jämföras med 40 procent samma månad förra året. Det visar Trafikanalys officiella statistik över nyregistrerade fordon.

- Andelen dieseldrivna nyregistreringar forsätter öka. De höga bensin- och dieselpriserna verkar inte gynna till exempel etanolbilarna som hittills i år endast står för 1,6 procent av nyregistreringarna på Gotland, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.