Många lägenhetsinbrott på Gotland klaras upp

Gotlandspolisen är bäst i landet på att klara upp lägenhetsinbrott, enligt Hyresgästföreningens tidning Hem och Hyra.

Förra året anmäldes 8 300 lägenhetsinbrott i landet. Enbart tre procent klarades upp. Det är något sämre än för villa och radhus där någon dömdes i fem procent av fallen, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Men på Gotland lyckades polisen lösa hela 41 procent av lägenhetsinbrotten. Marie Nylander, verksamhetcontroller vid Gotlandspolisen, tror att det faktum att Gotland är en ö gör att stöldligor drar ig för att ta sig hit, efersom det är lättare för okända att dra till sig uppmärksamhet och bekymmersamt att ta sig härifrån.

Den typiske inbrottstjuven är vaneförbrytaren. Gotland hade också minst anmälda inbrott i Sverige 2011, enbart 17 stycken.
Och året före, 2010, lyckades polisen klara upp sex procent.

− Det märks om våra vaneförbrytare sitter inne eller inte, det får effekt direkt, säger Marie Nylander.