Fler ansöker om skuldsanering

Allt fler personer på Gotland drar på sig skulder de inte kan betala. Förra året ansökte 60 personer om skuldsanering och 20 ansökningar beviljades. Det innebär att de under fem år gått med på att leva på existensminimum, men sen är de helt skuldfria.

De allra flesta som ansöker om skuldsanering är arbetslösa eller sjukskrivna och lever på sjukersättning eller socialbidrag.

I dag finns en kö på omkring veckor för att komma till regionens budget- och skuldrådgivning, men innan en ansökan beviljats eller avslagits kan det ta flera månader.

De allra flesta som tar kontakt och behöver hjälp med sin ekonomi gör det på eget initiativ, andra hänvisas av kronofogden, banken eller socialtjänsten.

Av de som sökte skuldrådgivning förra året var lika många kvinnor som män. De flesta var mellan 30 och 62 år. De allra flesta var ensamstådende, med eller utan barn.

Bland de som sökte hjälp förra året var den genomsnittliga skuldbördan 400 000 kronor, och då ingår inte bostads- eller studielån. De vanligaste skuldtyperna var blancolån, studieskulder som förfallit till betalning, tv-licens, avgifter till brottsofferjouren och obetalda försäkringspremier för fordon.

Att anlita budget och skuldrådgivaren är gratis. Hon hjälper till att göra en budget, informera om bidrag och annan hjälp. Hon sammanställer skulderna och se till att få en uppgörelse med fordringsägare om till exempel delbetalning, minskning av amortering, anstånd och räntesänkningar.

Den som fått beslut om skuldsanering förbinder sig att leva på existensminimum under fem år, sen avskrivs skulderna.