Barn- och utbildningsnämnden

Mer pengar behövs till barnen

Barn- och utbildningsnämnden begär 3,4 miljioner kronor mer för de förändringar som behövs inom barnomsorgen 2013.

Enligt beräkningar kommer det att födas omkring 550 barn de närmaste åren och då behövs fler förskoleplatser. Störst är behovet av fler dagisplatser i Väskinde, Västerhejde och Visby.

2015 tror nämnden att antalet förskoleplatser behöver utökas med 30 platser.

Barn- och utbildningsnämnden vill också har mer pengar för att bibehålla en bra utbildning i skolor på landet.

Extra stöd behövs bland annat till skolorna i Fårösund, Burgsvik och Kräklingbo.

För att upprätthålla en god service i dessa skolor även i fortsättningen behövs extra tillskott på nära tolv miljoner kronor.