Nipsippan behöver inte hota Cementa

Regeringens beslut om ett 55 hektar stort Natura 2000-område på File Hajdar på norra Gotland ligger fast.

Men enligt miljöminister Lena Sommestad behöver det inte hota Cementas framtida kalkutvinning.

I en riksdagsdebatt på tisdagen upprördes moderata riksdagsledamoten Marietta de Pourbaix-Lundin över att regeringen satt nipsipporna mot kalkbrytningen. Hon ansåg att båda intressena hade kunnat säkras med en annan handläggning.

En möjlighet som prövas är att flytta beståndet av nipsippor till angränsande områden.