Destination Gotland

Resandet upp med 3,5 procent i mars

Under mars månad reste 62 643 passagerare med färjan till och från Gotland - det är en ökning med 2 175 eller +3,5 procent jämfört med 2011.

Gotlandsbesökare står för i stort sett hela ökningen. Antalet fordon ökade med 2,4 procent till 20 253. Godset däremot minskade till 62 281 längdmeter, vilket är en minskning med 2,4 procent.

Under årets första tre månader har antalet resenärer ökat med 3,0 procent till totalt 166 973 passagerare. Det är en ökning med cirka 5 000 resenärer, varav cirka 3 200 är besökare och cirka 1 800 är bofasta gotlänningar.

- Av det ökade antalet besökare har drygt hälften bokat en paketresa. Under första kvartalet har paketresor ökat med mer än 150 procent, mycket tack vare vintererbjudandet som Gotland Promotion har tagit fram tillsammans med flera hotell på ön, säger Per-Erling Evensen, marknads- och informationschef på Destination Gotland.