Barn- och utbildningsnämnden

Avslår ansökan om två nya friskolor

Barn- och utbildningsnämnden säger nej till två friskoleansökningar. Det är bolaget PPS AB som dels vill starta friskola i Klintehamn för elever med särskilda behov.

Och de vill också starta en friskola från förskoleklass till årskurs 6 med fritidshem i Visby. Här grundar förvaltningen avslaget på en risk för överetablering av skolor i Visby.

Nämnden avstyrker friskoleansökningarna, men slutgiltigt beslut tas av Skolinspektionen.