Hjärtforskning för miljarder på Gotland

En ny studie från Hjärt-Lungfonden visar att hjärtforskningens värde är fem miljarder kronor - bara på Gotland.

Att satsa på medicinsk forskning är en god investering för samhället. Lågt räknat har hjärtforskningen de senaste 30 åren bidragit till att skjuta upp eller förhindra fler än 900 dödsfall bara på Gotland. Det motsvarar ett samlat värde på hela 5 miljarder kronor, enligt en ny studie som genomförts på uppdrag av Hjärt-Lungfonden.

- Att medicinsk forskning räddar liv är väl känt, men nu kan vi även för första gången se forskningens värde uttryckt i reda pengar. Det rör sig om svindlande summor, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.