Nämndemän i hovrätten behöver mer utbildning

1:29 min

Nämndemännen i Svea hovrätt behöver utbildas för att stå bättre rustade att utföra sitt dömande uppdrag. Det anser ordföranden i Svea hovrätts nämndemannaförening. Han tycker att Region Gotland skall ge ett bidrag till de föreläsningar som hovrättens alla nämndemän behöver, däribland några gotländska.

Det finns totalt 250 nämndemän i Svea hovrätt. Åtta av dem kommer från Gotland, resten är utsedda av Stockholms läns landsting, Sörmlands, Upplands, Västmanlands och Dalarnas läns landsting.

Nämndemännen är alltså "vanligt folk" - juridiskt oskolade, som vid sidan av juristerna, domarna skall döma i domstolarna. De är förtroendevalda och nomineras av de politiska partierna i förhållande till valresultatet, även om nämndemannauppdraget är opolitiskt.

Leif Magnusson, ordförande i Svea hovrätts nämndemannaförening tycker att det är angeläget med en utbildningsdag och föreläsningskvällar för att förkovra nämndemännen. Bland annat "med tanke på de angrepp de förtroendevalda nämndemännen utsätts för".

Han tycker att varje landsting - och för Gotlands del då regionen kan bidra med en tusenlapp per nämndeman.