Oro för utvecklingen av biogasanvändning

1:43 min

Region Gotland har åtagit sig att köpa vissa mängder biogas - till stadsbussar till exempel. Nu oroar sig tidigare kommunalrådet Lars Thomsson, centern, för att regionens biogasstrategi inte följs.

Thomsson säger sig ha fått många oroande signaler om att biogasstrategin "verkar ha gått i stå", som han uttrycker saken.

Han undrar om det verkligen kommer att tas så många biogasbussar i trafik som tekniska nämnden beslutat. Det har talats om att sätta in en femte buss i stadstrafiken. Kommer detta beslut verkligen att verkställas? frågar han socialdemokraten Åke Svensson. Thomsson vill också veta om det blir biogas som drivmedel i de skolbussar som skall rulla på regionens uppdrag.

I ett avtal från 2009 åtar sig regionen att köpa vissa mängder biogas. Om mängderna inte förbrukas får regionen ändå betala det som avtalats.
Lars Thomsson vill ha besked från regionstyrelsens ordförande vilka belopp det i så fall handlar om, om regionen tvingas betala för biogas som man inte förbrukat.

Thomsson konstaterar att ett enigt regionfullmäktige antagit biogasstrategin om att kommunen skulle föregå med gott exempel och ställa om sin egen fordonsflotta till biogas. Dessutom är ju tanken att ställa krav på biogas i den trafik man köper in. Och allt detta för att hjälpa biogasmarknaden på Gotland, så att den lokala produktionen skulle kunna ta fart.

Vad kommer Åke Svensson att göra för att verkställa de planer som ledamöterna i fullmäktige varit eniga om? frågar Lars Thomsson, som kan förvänta sig ett svar på ett kommande möte i regionfullmäktige.