Socialstyrelsen

Brukare känner sig otrygg med personalen

Region Gotland anmäler ett fall av allvarligt missförhållande inom vården på Gotland till Socialstyrelsen. Det är brukare som har blivit av med pengar, och därmed inte känner sig trygg med all personal.

Det var i slutet av mars som brukarens son upptäckte att det försvunnit 1700 kronor från hemmet.

Brukaren själv misstänkte en i personalen och gjorde en polisanmälan och nu får Socialstyrelsen granska fallet.