Sandö-foton från trettio år blir bok

Nu kommer en ny bok med bilder från Gotska Sandön. Birger Svanteson som tidigare ställt ut sina foton från Gotska Sandön på Gotlands Konstmuséum ska nu ge ut en bok.

Tanken är att visa bilder från de trettio år som han fotograferat Gotska Sandön, men också att informera om öns historia, växtlighet och djurliv.

Han söker nu bidrag på 5 000 kronor från Gotlands länsbibliotek för att kunna trycka boken.