Gotland skärper sina energimål

Regionen håller på att se över sin energiplan för att Gotland ska bli bättre på att skapa förnybar energi och på att använda den. Ekostrategen Helena Andersson säger att tyngdpunkten nu kommer att ligga på klimatsmarta transporter.

- Vi är ganska duktiga på att få till el och värme, men transporterna är den svåra biten. Vi vill ju kunna på på hela ön, men hur skall vi kunna "ta oss" på ett klimatsmart och resurseffektivt sätt, frågar sig ekostrategen Helena Andersson. Hon svarar själv på frågan; biogas till transporter kan vara lösningen.

Den nya energiplanen bygger på att Gotland frivilligt åtagit sig att nå längre än de eu-mål som finns för energi och klimat, något som utgår från det europeiska projektet borgmästaravtalet. Det gör att

Gotland nu ska sätta upp skärpta energimål för att öka andelen förnybar energi. Det handlar hur mycket vindkraft, bioenergi och biogas det ska finnas år 2020.

Hittills har biobränslet från skogen stått för den största delen när det gäller förnyelsebar energi, men nu börjar vindkraften att gå om.

- Spännande att se hur mycket vi ökat användningen av lokal energi, säger Helena Andersson.

Och meningen med energiplanen är att regionen i sin egen verksamhet ska visa vägen och också bli bättre på energieffektivisering, till exempel när det gäller tjänstebilar.

- Vi försöker ta reda på hur många fordon som byts på Gotland varje år, säger hon. Hur många av dem kan vi påverka så att det blir biogas- eller elfordon, undrar hon, för att bygga upp en bättre marknad på ön för till exempel biogasproduktionen.