Länsstyrelsen missade dubbelt lammstöd

Lantbrukare med lamm på Karlsöarna och Västergarns utholme har fått dubbelt stöd för betet. Ett nytt EU-bidrag för beten på svårtillgängliga platser infördes år 2008, trots det fortsatte länsstyrelsen att köra lammen gratis med båt som stöd för betet.

Men det har de inte råd med längre, enligt Anna-Lena Fritz som är chef på natur och friluftslivsenheten på länsstyrelsen.

Naturvården har ett stort underskott i det skötselanslag som kommer från Naturvårdsverket. Vid utgången av 2011 var underskottet fyra miljoner, berättar Anna-Lena Fritz. 

- Vi måste spara allt vi kan. Vi har nu upptäckt en post där det tyvärr råkat bli "dubbel finansiering", säger hon.

Att skjutsa ut lammen på våren och hämta hem dem på hösten med båt åt tre djurägare har kostat länsstyrelsen omkring 50 000 kronor per år.

Fram till 2008 var det deras sätt att stödja lammens naturvårdsarbete - för att de betar Stora och Lilla Karlsö och Västergarns utholme det gör att landskapsbilden där bevaras. Men trots att det nu finns ett annat bidrag så tänker de inte sluta köra med lammbåten, enligt Anna-Lena Fritz.

- Vi har tänkt att vi ändå skall stå till tjänst med att skjutsa ut lammen på våren och hämta hem dem på hösten, men däremot för lammbönderna nu betala det själva. Det är en miss att vi inte haft koll på den dubbelersättning det kan räknas som, säger Anna-Lena Fritz.

Hon har inte tänkt att länsstyrelsen skall kräva tillbaka några pengar, men hon betonar att lammbåten hädanefter får betalas av dem som får stöd till betet.