Brand i Hejde släckt

Brandmän från Klintehamn bekämpade under lördagseftermiddagen en kompostbrand i Hejde. Elden hade gått nedåt i marken, men bedömdes inte kunna sprida sig till intilliggande hus.