Snabbare begravningar krävs i ny lag

Den första maj införs en ny begravningslag som innebär att det bara får gå en månad mellan dödsfall och gravsättning eller kremering. På Gotland ser man inga problem med att klara den nya tidsgränsen eftersom alla begravningar i stort sett sker inom 2-3 veckor efter dödsfall.

Hasse Eriksson driver Åhlbergs begravningsbyrå i Hemse och han känner sig inte berörd av den nya begravningslagen.

- För vår del innebär det ingenting. Vi klarar alltid den tidsgränsen, säger han och tror att alla "åker med" på de nya skarpare kraven för att vissa regioner i Sverige har problem att få döda i jorden tillräckligt fort. Det är främst i Stockholm som begravningar drar ut på tiden, säger begravningsentreprenören Hans Erikssson.

Men även på Gotland kan det hända, undantagsvis, att begravningar drar ut på tiden. Både två och tre månader, ibland mer än så. Det handlar då ofta om att anhöriga vill få hela släkten samlad först eller att man inte är överens om var den avlidne ska gravsättas.

- Det händer ibland att det finns familjer som av olika skäl önskar en begravningstid längre fram. Sedan kan det ju också finnas en tvist om var den döde skall begravas. Om tvisten drar ut på tiden, så krävs en dispens från lagen, säger Hans Eriksson.

Det är Skatteverket som kan ge dispenser men då krävs särskilda skäl. Det räcker inte att man planerat in en resa och därför vill flytta fram begravningen. Särskilda skäl kan vara att det uppstått en tvist kring gravsättningen, om det pågår en polisutredning eller om någon nära anhörig blivit svårt sjuk.

- Vi får naturligtvis informera om lagens tidsgränser på en månad, men jag ser ingen direkt förändring av vår verksamhet säger Eriksson.