Rökfria operationer i ny hälsosatsning

2:06 min

Från och med i maj kommer alla som ska opereras på Gotland att uppmanas att vara rökfria sex veckor före och efter operationen. Det är en av hälso- och sjukvårdens nya riktlinjer för att förbättra hälsan bland gotlänningarna och i förlängningen spara pengar.

Det handlar om att hälso- och sjukvården nu ska göra flera konkreta åtgärder för att minska sjukligheten hos befolkningen.

 Förutom rökavvänjning ska man fånga in dem som dricker för mycket alkohol, har dåliga matvanor och motionerar för lite, berättar läkaren Hans Brandström som leder projektet.

Särskilda satsningar ska göras på föräldrar som tillhör barnavården och mödravården. Och även socialtjänsten kommer att engageras i sina kontakter med bidragsgivare.

För att kunna genomföra det här ska all vårdpersonal nu få utbildning, bland annat i motiverande samtal för att ta reda på livssituationen och remittera till tobaksavvänjning, alkoholrådgivning, sjukgymnast eller dietist.

Regionen har också utökat hälso- och sjukvårdens budget med 5 miljoner kronor om året för att klara av satsningarna som även ska användas till att utöka tjänsterna inom tobaksavvänjning, och införa speciella levnadsvanekoordinatörer.

Dessutom behöver journalsystemen byggas om.

En hel del pengar satsas alltså, men de kommer sparas in, tror Hans Brandström, som hoppas på en rejäl minskning av underskottet i budgeten