Ungdomsgården

Föräldrarna i Vibble ger nu upp

1:34 min

De föräldrar som kämpat länge för att rädda kvar ungdomsgården i Vibble ger nu upp. Region Gotland tycker att föräldrarna kan ta över verksamheten själva, men föräldrarna tycker inte att de har den kompetensen.

Arbetsgruppen Rädda Vibble ungdomsgård, som erbjudit sig att stå för 20 procent av kostnaderna och egna arbetsinsatser, är mycket kritisk till hur ärendet skötts av ansvariga vid Region Gotland och efterlyser bland annat en konsekvensanalys vad stängningen innebär för ungdomarna i Vibble.

I ett pressmeddelande skriver arbetsgruppen att de nu tvingas ge upp eftersom man inte kommer längre när det gäller åsikten om att det är Region Gotland som skall driva gården.