Väderradar begränsar vindkraftverken

Försvarets väderradar begränsar utbyggnaden av vindkraft. Det uppger länsstyrelsen i ett yttrande till Näringsdepartementet om hur försvaret och vindkraften påverkar varandra.

Även ett av försvaret utpekat område runt Visby flygplats sätter stopp för fler vindkraftverk.

Men länsstyrelsen tycker att det i första hand krävs regionala lösningar för att minska den konflikten.

När det gäller väderradarn kan mätstationen flyttas och en kompletterande radar sättas upp, så att fler vindkraftverk kan byggas.

Men frågan är vem som ska betala. Kan statliga myndigheter som Försvarsmakten och SMHI ta emot bidrag från privata företag för att finansera detta, undrar länsstyrelsen i sitt yttrande till departementet.