Statliga pengar till grundskolan

Gotland får 1,2 miljoner i statsbidrag till fortsatt satsning för att läsa, skriva och räkna inom skolan.

Statsbidraget har delats ut sedan 2009 och Gotland har fått bidraget i alla år. Bidraget delas ut av Skolverket för att stärka arbetet med basfärdigheter inom området läsa, skriva och räkna.

För-och grundskolechefen Mats Hanell är glad åt statsbidraget som ska gå till satsningar i grundskolans årskurs 1-3, mer personal och till att höja kompetensen inom matematikområdet.