Jordbruksverket

Mindre brister i kontroller av veterinärer

Under förra året genomförde länsstyrelsen på Gotland ett flertal kontroller av hur öns veterinärer sköter sina verksamheter. Kontrollerna visar på att det finns några mindre brister.

Bland annat har länsstyrelsen upptäckt att de tider som sätts upp för delegering av att få utföra enklare operativa ingrepp inte efterföljs.

Det kan exempelvis handla om kastration av hankatter.

Enligt Jordbruksverket handlar det dock om mindre brister.

De kontroller som länsstyrelserna gjort av djurhälsopersonalen runt om i Sverige under 2011 har visat på ett fåtal allvarliga brister.