Gotlandsbolaget

Ännu hopp om baltisk färjelinje

2:36 min

Gotlandsbolaget tror fortfarande på färjelinjen Go VeSa link - den planerade "triangellinjen" mellan Slite, Ventspils och Kuressaare. Detta trots att Ventspils frihamn beslutat avbryta projektet i förtid.

EU har beviljat pengar som skulle underlätta för de tre orterna att få en fartygslinje. Men pengarna har varit dåligt timade i finanskrisens spår, resonerar Jan-Eric Nilsson, styrelseordförande för Gotlandsbolaget.

Ventspils frihamn i Lettland har inte lyckats hitta något rederi som vill köra till Gotland. Därför vill frihamnen i Ventspils i förtid avsluta projektet som skulle knyta samman Gotland med Ventspils och Ösel.

I kallelsen till regionstyrelsens arbetsutskott ges den här bakgrunden till projektet: I oktober 2009 beviljades projektet "Connecting Gotland-Ventspils-Saaremaa for sustainable development" (Go VeSA Link) tillväxtbidrag med sammanlagt drygt 1,9 miljoner under tre år.

Det var frihamnen i Ventspils som skulle leda projektet. Tanken var att undersöka förutsättningarna för framtida färjetrafik mellan de tre platserna. Förutsättningen var att Ventspils frihamn skulle lyckas upphandla en färjeoperatör.

"Ventspils frihamn har, trots upprepade försök, inte lyckats kontraktera något rederi och har därför beslutat avsluta projektet i förtid", står det i handlingarna till regionledningen på Gotland.

Ledningskontoret delar den slutsats som de kommit fram till i Ventspils frihamn; att det inte längre är möjligt att genomföra projektet. Nu avvaktar därför regionen vidare direktiv från Central Baltics kansli om hur projektet skall avslutas.

De pengar som Gotlands kommun beslutat skulle gå till projektet har inte använts. Projektet beräknades omsluta drygt 17 miljoner, varav närmare 2 skulle finansieras av gotländska regionala utvecklingsmedel. Regionstyrelsens arbetsutskott diskuterar det havererade projektet den 11 april.