Arkeologisk undesökning på Kronholmen

Det måste göras en arkeologisk förundersökning på Kronholmens golfbana i Västergarn, innan det grävs för en fiberkabel i området, har länsstyrelsen på Gotland beslutat.

Området där fiberkabelföreningen vill gräva schakt för kabeln, var ett sund på vikingatiden och där har flera bryggor, pålspärrningar och andra timmerkonstruktioner tidigare hittats.

Förundersökningen ska ge underlag förfortsatta tillsånd och om det görs några arkeologiska fynd ska länsstyrelsen besluta hur de ska hanteras.