Fritt fram för besprutning inom vattenskyddsområde

Det blir fritt fram att använda kemikalier på en odling som idag ligger inom Visby vattenskyddsområde. Det har länsstyrelsen beslutat. Länsstyrelsen motiverar sitt beslut med att området i framtiden förmodligen hamnar utanför vattenskyddsområdet.

Det här är ett resonemang som miljö- och hälsoskyddsnämnden inte förstår, utan tänker överklaga.

- Vi kan inte sitta och bestämma om något vi inte vet, vi måste hålla oss till det vi vet idag. Det blir ett prejudikat för hur vi ska hantera de andra som finns i samma område tills vi vet mer om två tre år, säger ordföranden Harrieth Lihnell (MP).

De odlare som fått tillstånd får nu spruta fritt även om miljö- och hälsoskyddsnämnden överklagar, tills det blir en annan dom.

Nu får Mark- och miljödomstolen ta ställning till vem som har rätt.