Stopp på flera gymnasielinjer

2:24 min

Det blir intagningsstopp på flera gymnasieutbildningar i höst. Det gäller estetiska programmets utbildning med teaterinriktning, industriprogrammet och hantverksprogrammet med inriktning på textil design och finsnickeri.

Anledningen är att allt färre elever söker till programmen. 

Det blir också intagningsstopp på utbildningen film- och tv-produktion. Stoppet införs eftersom elevkullarna minskar och nämnden måste spara.

Det beslutade gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på onsdagen.

De elever som sökt till någon av de utbildningar som nu stoppas har två alternativ: att välja någon annan utbildning på Gotland eller söka till liknande utbildningar på fastlandet.

I höst ska nämnden fatta mer långsiktiga beslut om gymnasieskolans framtid på Gotland. Diskussionen kommer att föregås av en medborgardialog.

Utbildningar som kan komma att försvinna är sjöfartsprogrammet och turistutbildningen, där det är svårt att få fram tillräckligt med praktikplatser.

På sikt kan 35-45 lärartjänster komma att försvinna från gymnasieskolan på Gotland säger Per Edman (V), ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på Gotland.