Få söker till Lövsta

På onsdagen beslutade politikerna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om gymnasieskolans framtid på Gotland. Elevkullarna minskar, och samtidigt finns flera program där det är få sökande.

Bland annat är det bara en handfull sökande till Lövsta, och nu måste det till krafttag för att locka fler dit, säger Centerns ordförande Björn Larsson, som är orolig för skolans framtid.

Eftersom många ungdomar är hästintresserade tror han att en satsning på hästar skulle kunna locka fler.

- Lövsta är viktigt för Gotland, och vi vet att så gott som samtliga som går ut Lövsta får jobb när de kommer ut.

Jordbruksminister Eskil Erlandsson som besökt Gotland i veckan sa att han kan tänka sig att Lövsta kan erbjuda ungdomarna att läsa extra vid sidan av så att de senare kan söka teoretiska utbildningar på högskolan, till exempel veterinär- eller agronomutbildnig.