Sida-kontor ger jobb på Gotland

20 nya jobb kan bli resultatet om biståndsorganet Sida öppnar ett nytt kontor på Gotland. Beslutet om flytten är ännu inte taget av regeringen, men utredaren Sten Johansson säger att man kan säga att flyttningen kommer att bli av.

Avsikten är att gotlandskontoret ska inrikta sig på grannländerna runt Östersjön och syssla med utbyte av tankar och idéer.

Enligt regeringen kommer Sida behöva 20 tjänster på Gotland
och det handlar om allt från experter inom olika ämnen till administrativ personal.

Enligt utredaren Sten Johansson ska kontoret upprättas i sommar och vara i full drift vid nästa årsskifte.