Skatteverket kräver kommuner på tryckerimoms

1:38 min

Sveriges Kommuner och landsting (SKL) är på krigsstigen mot Skatteverket som vill tvinga kommuner att betala tillbaka pengar för trycksaker. Även Region Gotland har krävts på pengar.

Det är ett beslut i EG-domstolen som gjort att tryckerier fått tillbaka momspengar de betalat till staten. Men nu vill Skatteverket istället att kommuner som köpt trycksaker ska betala in pengarna och det gäller även Region Gotland.

Ursprungsfrågan var om trycksaker är varor eller tjänster, och om momsen ska vara 6 procent eller 25 procent.

Jeanette Fored som är skatteexpert på SKL, tycker att Skatteverket saknar stöd i lagen för att kräva kommuner och landsting på pengar.

Hittills har 35-40 fall överklagats. Region Gotlands jurist Jan Olsson säger att de i det här fallet helt förlitar sig helt på SKL:s experter.

Åren det gäller är 2004 - 2007, sedan ändrades lagen så att tryckerierna måste betala tillbaka momsen till sina kunder innan de får pengar från Skatteverket, något som inte gällde åren innan, enligt Jeanette Fored.