Länsstyrelsen

Naturvärden hotade på Mölnermyr

Länsstyrelsen vill att Mölnermyr vid Risungs i Rute, ska bli naturreservat och har därför beslutat om en rad förbud som ska gälla i området tills vidare.

Arbetet med att göra området till naturreservat har pågått sedan 2000 och nu förhandlar länsstyrelsen med flera fastighetsägare inom det blivande naturreservatet.

En anmälan om avverkning lämnades nyligen till Skogsstyrelsen, och bygglov har sökts för tre vindkraftverk i området.

Länsstyrelsen anser därför att naturvärdena är hotade och har för att skydda dem beslutat om förbuden.

Man får till exempel inte bygga något, anlägga väg eller avverka i området. Förbuden gäller i tre år och kan överklagas till mark- och miljödomstolen.