IT på entreprenad tidigast i höst

IT- och televerksamheten i Region Gotland ska "outsourcas", alltså läggas ut i privata händer. Det är bestämt sedan tidigare.

Regionstyrelsens arbetsutskott diskuterade igår hur förfrågningsunderlaget skall se ut inför konkurrensutsättningen.

Regionrådet Åke Svensson säger till Radio Gotland att beslut om outsourcad IT- och televerksamhet kan komma att tas i höst.