Nya grepp vid Bläse kalkbruksmuseum

Bläse kalkbruksmuseum på norra Gotland planerar nya satsningar för verksamheten. Bland annat ska en kulturstig med rastplatser och informationstavlor ordnas.

Även kvinnornas roll i kalkbrukets historia ska lyftas fram bättre än tidigare.

Bläse kalkbruksmuseum är också en av åtta besöksplatser i nätverket Besöksplats Gotland som fått EU-pengar till särskilda informationscenter, där olika turistmål på ön presenteras med datorer och litteratur.