Pensionärer begick självmord

Två äldre människor, 80 och 91 år gamla, som båda haft kontakt med den gotländska sjukvården begått självmord. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har nu anmält båda fallen till Socialstyrelsen.

Den 91-årige mannen låg inne på en vårdavdelning kort före sin död. Kvinnan hade kontakt med primärvården.

Chefläkare Gunnar Ramstedt säger att man vill gå igenom händelseförloppet för att se om rutinerna kan förbättras, för att minska risken för att något liknande händer igen.