Frågor om bygglovstider

Nu reagerar oppositionen på de långa handläggningstiderna för bygglov på Gotland. I en interpellation till byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman frågar Centerpartisten Stefan Nypelius hur byggloven hanteras i byggnadsnämnden, hur lång väntetiden för bygglov är idag och vad byggnadsnämndens ordförande gjort för att korta hanteringstiderna.

Stefan Nypelius undrar också när Bo Björkman förväntar sig att Region Gotland klarar att hantera bygglovsärenden inom plan- och bygglagens krav på max tio veckor.

Även Gustaf Hoffstedt (M) kommenterar handläggningstiderna för bygglov.

Regeringen har idag föreslagit flera skattelättnader för byggande av hyreshus och bostadsrätter.

De första 15 åren ska man inte betala någon skatt alls för flerbostadshus, och därefter blir det en fastighetsavgift på 0,3 procent, jämfört med 0,4 procent idag.

Det skulle leda till att fler vill bygga och bo på Gotland, tror Hoffstedt och tillägger att om Gotland ska lyckas växa är det helt avgörande att regionen får ordning på sin bygglovshantering.