Sex får skjuta kråka

Sex personer får tillstånd att skjuta kråkor som orsakar skada genom att angripa nyfödda lamm och kalvar.

Det är länsstyrelsen som ger tillstånd till jakten, som får ske till och med den 15 maj i år.

Senast den 15 juni ska de som fått tillståndet rapportera till länsstyrelsen hur många kråkor som skjutits.