Ny provtagning av vattnet i Fole

2:19 min

Åklagaren Ingvar Wennersten har beordrat ytterligare provtagning i Fole, i närheten av den grusgrop där bekämpningsmedel tömts från företaget Ryftes. Wennersten har undrat varför prover inte tagits på fler platser, så inför att målet skall upp i hovrätten ville han ha mer besked om hur bekämpningsmedel kan ha spridit sig.

Åklagaren Ingvar Wennersten har haft en malande känsla av att prover kanske inte tagits på rätt ställe, för att kontrollera den eventuella spridningen av bekämpningsmedel från grusgropen.

Han resonerar som många i Fole också gjort att vattnet kan tänkas rinna åt ett annat håll, än det expertisen slagit fast, eftersom det rör sig om en vattenrik socken.

Tingsrättens dom i Ryftesfallet är överklagad och det blir ny rättegång i Hovrätten i oktober. Frågan återstår om Ingvar Wennersten då kommer att ha mer att lasta de åtalade för - om proverna skulle visa ytterligare allvar i fråga om spridningen av bekämpningsmedel.