Kulturarbetarstipendie begränsas till yngre konstnärer

2:07 min

Regionens kulturarbetsstipendier kommer i år att gå till kulturarbetare som är mellan 18 och 30 år. Det är ett sätt att begränsa antalet sökande och också ett medvetet val att stötta unga att våga satsa på det konstnärliga området säger kulturutvecklaren Madeleine Nilsson.

Fram till i år har det varit fritt fram för alla som arbetar inom kulturområdet att söka kulturarbetsstipendium. Men eftersom kultur- och fritidsnämnden bara har 42.000 kronor att dela ut, så har det varit svårt att sålla bland alla ansökningar.

Förra året kom det in ansökningar som totalt var på det tiodubbla beloppet. Så i år har man därför satt en åldersgräns att den som söker får vara högst trettio år. Och det har också lett till mer än en halvering av antalet sökande. Sju unga som arbetar inom allt från film, musik, formgivning, konst och dramatik har sökt från 30.000 kronor till 100.000 kronor. Och det är till både utbildning, resor, lokalhyra och instrument. Några projekt är också större och består av workshops där flera personer bjuds in.