Ägarna till Skymnings begärda i konkurs

Ägarna till Skymnings gård i Fleringe har begärts i konkurs av Almi på Gotland. Paret lånade för två år sedan tre miljoner av Almi för att delfinansiera köpet av en av Gotlands största lammgårdar, men har sedan dess inte skött inbetalningen av räntor och amorteringar, varför skulden till Almi ökat till nära 3,3 miljoner kronor.

En av ägarna har dessutom ett ytterligare en låneskuld på drygt fyra miljoner, som ligger hos Kronofogden för indrivning.

Det var för drygt två år sedan som paret köpte gården. I februari i år återtog de förra ägarna till gården en del av lammen eftersom de nya ägarna inte heller betalat det de var skyldiga dem. Resten av lammen omhändertogs av polisen efter det att länsstyrelsen beslutat ge ägarna djurförbud.

Paret köpte gården för drygt tolv miljoner kronor.