Nytt besked - filmutbildningen kvar!

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ändrar sig. Det blir inget intagningsstopp på gymnasieutbildningen film och tv. Nämnden var oening när beslutet togs tidigare i veckan.

Orsaken är att skolan presenterat ett nytt upplägg för utbildningen som ger ekonomiska möjligheter att driva utbildningen vidare, säger nämndens ordförande Per Edman, vänsterpartiet.

Det innebär bland annat att eleverna på film- och tv-utbildningen ska börja läsa vissa ämnen tillsammans med elever från andra gymnasielinjer. Dessutom kan man dra in en och en halv lärartjänst och på så sätt spara en del pengar.

Dagens beslut innebär att nya elever kan tas in på utbildningen till hösten 2012, totalt handlar det om 14 platser.