Gotlands Idrottsförbund

Upprörs över 165 000 till en konsult

Den gotländske idrottschefen Patrik Oscarsson och GI-ordföranden Barbro Wettersten upprörs över att 165 000 kronor från kultur och fritid satsas på en konsult som skall se över bidragssystemet inom idrotten - istället för att använda pengarna till att höja aktivitetsstödet från dagens 33 kronor till 38.50 per sammankomst.

- Det är snudd på stötande att man vill nyttja pengarna till konsulter för att se över något som vi inom idrotten inte anser oss ha behov av, säger Barbro Wettersten i en kommentar.

- Det vore mera smakfullt att man nyttjade dessa medel till att istället höja a-priserna på de i dag gällande bidragsformerna så som vi har efterfrågat i två år, fortsätter Wettersten.

De 165.000 kronor som föreslås gå till konsultkostnader skulle enligt GI:s beräkningar räcka till att exempelvis höja aktivitetsstödet till idrotten med hela 5,50 kr per sammankomst - från dagens 33 kr/sammankomst till 38,50 kr/sammankomst.

- Skall vi kunna fortsätta att hävda att vi skall ha en "idrott för alla" så måste snarast a-priserna på de olika bidragen höjas för att ge viss kompensation för alla kostnadsökningar, fortsätter Wettersten.