Gruppen Marild gör gotländsk barnskiva

En gammal gotländsk visskatt skall nu möta en ny - ung publik.
August Fredins nedteckningar av gamla gotländska barnvisor har nu resulterat i en gotlandsproducerad barnskiva.

Gruppen Marild - Anna-Carin Reymike och Sophie Malmros - har arrangerat och bearbetat.

Genom att lyfta fram de gamla visorna i ny skepnad hoppas de kunna bidra till att ett värdefullt kulturarv förs vidare till nya generationer gotlänningar.